Produkty> Přehled modelů > Systém předřazeného odlučovače
Předřazený odlučovač Ruwac Spojka předřazeného odlučovače Ruwac

Systém předřazeného odlučovače

  • Pro suchá, hrubá média s dlouhým vláknem

Předřazený komorový filtr Ruwac podrobně

01 Vysávání suchých médií cyklonem
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání suchého média cyklonem do předřazeného odlučovače
02 Vysávání částic s dlouhým vláknem v předřazeném komorovém filtru
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání částic s dlouhými vlákny do předřazeného odlučovače
03 Vysávání suchých médií
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání suchého média do předřazeného odlučovače
04 Vysávání kapalného média
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání kapalného média do předřazeného odlučovače

Technické údaje

Skříň
Ušlechtilá ocel, pozinkovaný ocelový plech
Objemová kapacita (litry)
35–200
Sací přípojka (mm)
50–100