Zaměstnankyně služby zákazníkům Ruwac otevírá u zákazníka kryt průmyslového vysavače

Rychlá pomoc v případě poruchy – váš servis Ruwac

Náš servisní tým zasahuje rychle. A to nejen rychle u vás, ale také rychle při řešení problémů, i když tato služba je během doby životnosti našich průmyslových vysavačů vyžadována jen velmi zřídka. Spolehněte se na náš schopný servisní tým, který se nejlépe vyzná v našem pestrém, sortimentu výrobků. V celém Německu je vám k dispozici a stará se o vaši bezpečnost a opravy vašich průmyslových vysavačů více než 20 kvalifikovaných servisních techniků! 

Náš servisní technik při to pro vás zkontroluje a zdokumentuje:

1

Filtrační jednotka

· stupeň znečištění

· Rozdílový tlak

· Funkce čištění

· Utěsnění

2

Pohon

· Řemen

· Řemenice

· Měchy

· Motor

· Podtlak

3

Elektrická soustava

· Přívod

· Konektory (kontrola podle DGUV V3)

4

Kryt

· Těsnění

· Deflektory

· Podvozek

· Vyprazdňovací jednotka

5

Příslušenství

· Funkce

· Kvalita

Prevence místo oprav – vaše smlouva o údržbě s Ruwac

Prevence je lepší než oprava, s našimi smlouvami o údržbě Ruwac jste vždy v bezpečí. Zkušení servisní technici zkontrolují mobilní i stacionární průmyslové vysavače v celém Německu. Podle smlouvy, pečlivě a důkladně, jednou až čtyřikrát za rok, zcela podle přání. Po údržbě/opravách obdrží průmyslový vysavač pečeť údržby Ruwac a může znovu začít pracovat. Tak zachováte výkon, funkci a životnost vašich průmyslových vysavačů.

1

Možnosti plánování

Návštěvy probíhají pravidelně v pevně daných intervalech. Tyto intervaly údržby lze podle potřeby upravovat.

2

Pravidelnost

Vaše průmyslové vysavače jsou pravidelně kontrolovány našimi kompetentními servisními techniky.

3

Bezpečnost vašich zaměstnanců

Ochranu proti prachu a výbuchu lze zajistit pouze pravidelnou kontrolou funkcí vysavače.

4

Funkce

Bezporuchový provoz je zaručen, protože náš vyškolený odborný personál bude provádět údržbu vašeho průmyslového vysavače v pravidelných intervalech po celou dobu trvání smlouvy.

5

Úspornost

Včasné rozpoznání známek opotřebení a technických závad předchází opravám, chrání před prostoji, kterým se lze vyhnout, a zajišťuje dlouhou životnost vašeho průmyslového vysavače.

Pravidelná údržba – proč?

V závislosti na konstrukci průmyslového vysavače nebo zařízení musí provozovatel dodržovat různé zákonné požadavky:

Vyhláška o bezpečnosti práce

Vyhláška o bezpečnosti práce říká, že zaměstnavatel musí zaměstnanci vždy poskytnout bezpečné pracovní prostředky. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců musí být zajištěny na pracovišti i při zacházení s pracovními prostředky.

DGUV V3

Zkratka DGUV znamená „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ (Německé zákonné úrazové pojištění) a „V3“ se týká předpisu 3. Předpis 3 popisuje kontrolu elektrických zařízení pužívaných v podniku.

Roční technická kontrola

Podle normy EN 60335-2-69 se u průmyslových vysavačů doporučuje technická kontrola příslušným specialistou alespoň jednou ročně. Na pracovní prostředky, které jsou určeny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, je třeba pohlížet především jako na systémy vyžadující monitorování v souladu s Nařízením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (EN 60079-17). Naši servisní technici mají potřebné požadavky na zkoušku.

Údaje výrobce

Nezávisle na výše uvedených technických údajích může výrobce vydat zkušební specifikace, aby provozovatel přijal všechna opatření v souladu s vyhláškou o bezpečnosti práce.

Ruwac se vyznačuje svými individuálními řešeními na míru.

A to za výhodných podmínek. Zeptejte se nás!

„na