Nadpis Ruwac s prvkem KeyVisual Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a informační povinnosti podle GDPR

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Ochrana údajů a vašich osobních údajů je pro nás nejvyšší priorita. Na naší internetové stránce vás budeme informovat o zpracování vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů se provádí v souladu s platnými ustanoveními zákona o telekomunikačních médiích (TMG), platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a rovněž nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG-nový).

1. Jméno a adresa správce údajů

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328, Melle, zastoupená jednateli: Axelem Rungem, Thomasem Rungem
Tel.: 05226 - 98300, e-mail: ruwac(at)ruwac.de

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, An der Blanken Mühle 17, 49328 Melle, 
e-mail: info(at)datenschutz-os.de

3. Zpracování osobních údajů na naší internetové stránce

3.1.    Příprava internetové stránky a ukládání souborů záznamů
Pouhá návštěva našich webových stránek a přístup k informacím, které obsahuje, nevyžaduje, abyste poskytli osobní údaje.
Během vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme a používáme pouze údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč:

 • datum a čas otevření našich internetových stránek
 • Typ vašeho prohlížeče
 • Nastavení vašeho prohlížeče
 • Vaše IP adresa
 • Vámi navštívené stránky

Tyto údaje používáme, abychom vám technicky umožnili navštívit naše webové stránky. Dále tyto údaje používáme ke statistickým účelům a ke zlepšování struktury a vzhledu naší internetové stránky. IP adresu ukládáme za účelem zajištění a udržení bezpečnosti IT (např. detekce a obrana proti takzvaným útokům DOS) a funkčnosti.
Právním základem pro dočasné ukládání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2. Formuláře osobních údajů
Osobní údaje jsou zaznamenávány pouze tehdy, pokud je dobrovolně poskytnete v rámci žádosti o kontakt nebo v výběrového řízení.

3.3. Kontaktní formulář, výběrové řízení
Na naší internetové stránce je několik kontaktních formulářů, pomocí kterých nás můžete kontaktovat elektronicky.
Při použití těchto možností se nám data zadaná do vstupní masky přenesou a uloží. Tyto údaje se liší podle jednotlivých formulářů:

 • Firma
 • Příjmení
 • Jméno
 • Ulice, č. domu
 • PSČ, bydliště
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Fax

Pro zpracování údajů lze získat váš souhlas v rámci procesu zaslání a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.
Údaje odeslané prostřednictvím tohoto formuláře budou zašifrována a zaslána k nám.
Nebo je možné nás kontaktovat na uvedené e-mailové adrese. V takovém případě budou údaje uživatele odeslané e-mailem uloženy.

3.4. Účel a právní základy pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování kontaktu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, vzniká také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.
Právním základem pro zpracování údajů přenášených v odeslaném e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm.  f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Právní základ pro proces podávání žádostí vyplývá z § 26 BDSG-nového a článku 88 GDPR. Účelem získání vašich osobních údajů je vaše výběrové řízení. Vaše údaje žadatele tedy použijeme pouze pro účely zpracování vaší přihlášky.

3.5. Doba uložené nebo kritéria stanovení této doby
Kontaktní formulář: Jestliže pomine účel uchovávání údajů, osobní údaje budou zablokovány nebo vymazány, pokud nebudou existovat žádné zákonné požadavky na uchovávání v opačném smyslu.
Výběrové řízení: Vaše osobní údaje uložíme po obdržení vaší přihlášky.  Pokud budete přijati, uložíme po jakémkoli ukončení příslušného pracovního poměru vaše údaje uchazeče v zákonných lhůtách.  Jestliže vaši žádost zamítneme, uložíme vaše údaje uchazeče po dobu šest měsíců po zamítnutí vaší žádosti, pokud nám nedáte souhlas s delším uložením

3.6. Příjemce nebo kategorie příjemců údajů (dochází-li k přenosu údajů)

V rámci podniku obdrží vaše údaje oddělení, která je potřebují ke splnění vašeho požadavku. V rámci zpracování žádosti budou vaše údaje zaslány odpovědnému oddělení.

3.7. Pokyny k právům subjektu údajů
Všechny subjekty údajů mají podle GDPR tato práva:

 • Právo na informace podle článku 15 GDPR
 • Právo na opravu nepřesných údajů podle článku 16 GDPR
 • Právo na výmaz podle článku 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR
 • Právo vznést námitku podle článku 21 GDPR

K výkonu vašich výše uvedených práva a odvolání uděleného souhlasu použijte e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště, nebo místa údajného porušení.
Než se obrátíte se stížností na příslušný dozorový úřad, rádi bychom vás požádali, abyste si tuto záležitost vyjasnili s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů.

3.8. Plánovaný přenos údajů do třetích států
V současné době nedochází k přenosu dat do třetích zemí, ani se neplánuje do budoucna.

4. Použití souborů cookie

Na naší internetové stránce používáme tzv. cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou odesílány z našeho webového serveru do vašeho počítače za účelem jeho identifikace po dobu vaší návštěvy. Pomocí souborů cookie nesbíráme žádné osobní údaje.

Naše webové stránky lze zobrazit i bez ukládání souborů cookie. Ukládání souborů cookie můžete deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče, nebo nastavit tak, aby vás informoval o zamýšleném ukládání internetovou stránkou. V takovém případě rozhodnete o přijetí souborů cookie vy. Z technických důvodů je však nutné pro plnou funkčnost naší internetové stránky dočasné soubory cookie v plném rozsahu povolit.

5. Používání Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Jejím prostřednictvím se shromažďují a ukládají data, ze kterých se pomocí pseudonymizace vytvářejí profily použití. Tyto profily použití se používají k analýze chování návštěvníků a používají se ke zlepšení a přizpůsobení naší nabídky.

Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetové stránky. Informace získané soubory cookie o vašem používání této internetové stránky (včetně částí vaší IP adresy) budou přenášeny a uloženy společností Google na serverech v USA. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, k vypracování zpráv o aktivitě internetové stránky pro jejího provozovatele a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na internetových stránkách a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google třetí subjekty. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Rovněž nebudeme bez vašeho výslovného souhlasu, který musí být uveden samostatně, spojovat pseudonymizované profily použití s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Sběr údajů pro statistiky využití a přenos do Googlu probíhá s rozšířeným kódem „gat._anonymizeIp ();“. Zjišťování IP adres je proto anonymizováno (tzv. IP maskování).

6. Bezpečnostní opatření

K ochraně osobních údajů používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, zejména před náhodnou či úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem. Upozorňujeme, že při přenosu údajů po internetu může i přes všechna bezpečnostní opatření dojít k tomu, že se s nimi seznámí třetí subjekty a zfalšují je.

7. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo návrhů k tomuto prohlášení o ochraně údajů se prosím obraťte na kontaktní adresu uvedenou v tiráži.

8. Aktualizace našich směrnic o ochraně osobních údajů

Pokračující technický vývoj v oblasti IT technologií a internetu vyžaduje také úpravu stávajícího prohlášení o ochraně údajů. Proto si vyhrazujeme právo na doplnění či změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Informační povinnosti podle GDPR

Informační povinnosti podle GDPR – zde ke stažení

Informační povinnosti k výběrovému řízení podle článku 13 GDPR – zde ke stažení