Nadpis Ruwac s prvkem KeyVisual Tiráž

Údaje o podniku podle § 5 zákona o telekomunikačních médiích

Firma: Ruwac Industriesauger GmbH
Sídlo společnosti: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

Telefon: +49 (0) 5226 98300
e-mail: ruwac(at)ruwac.de

Jednatelé: Axel Runge, Thomas Runge
Obchodní rejstřík: Amtsgericht Osnabrück – HRB 112
číslo plátce daně z obratu:  DE 811188960

Koncept, návrh a realizace:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

1. Obrázky, texty a/nebo grafické návrhy na webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Autorská práva k publikovaným, vlastním vytvořeným objektům zůstávají výhradně společnosti Ruwac Industriesauger GmbH. Žádná část obsahu těchto webových stránek, zejména grafika, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, nesmí být bez písemného souhlasu společnosti Ruwac Industriesauger GmbH reprodukována nebo použita v jiných elektronických nebo tištěných publikacích.

2. Společnost Ruwac Industriesauger GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na záruky vůči vám za hmotné i nehmotné škody způsobené použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že zavinění Ruwac Industriesauger GmbH.

3. Společnost Ruwac Industriesauger GmbH nenese odpovědnost za obsah přímých nebo nepřímých odkazů na internetové stránky třetích stran („odkazy“), které se nachází mimo oblast její odpovědnosti. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nevyužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel internetové stránky, na níž je odkazováno. Společnost Ruwac Industriesauger GmbH tímto výslovně prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí neobsahovaly stránky, na něž se odkazuje, v době umístění odkazů nelegální obsah. Společnost Ruwac Industriesauger GmbH nemá žádný vliv na současnou nebo budoucí podobu, obsah nebo autorství propojených/spojených internetových stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na odkazovaných stránkách, který byl od vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních internetových stránkách společnosti i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adresátů vytvořených společností Ruwac Industriesauger GmbH.

4. Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již nebi zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají obsah a platnost zbývajících částí tohoto dokumentu nedotčeny.