Produkty> Přehled modelů > Systém likvidace

Systém likvidace

  • Přísavky v osvědčené, stabilní kvalitě Ruwac jako předřez nebo jako kompletní řešení
  • Rychlá výměna Longopac® během provozu
  • Bezprašná práce, protože prach je uzavřen přímo v Longopac®
  • Plnicí objem Longopacu® lze před výměnou individuálně regulovat
  • Vyvinuto pro likvidaci bez kontaminace

Výměna hadice Longopac za pouhých 30 sekund

01 Vysávání suchých médií cyklonem
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání suchého média cyklonem do předřazeného odlučovače
02 Vysávání částic s dlouhým vláknem v předřazeném komorovém filtru
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání částic s dlouhými vlákny do předřazeného odlučovače
03 Vysávání suchých médií
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání suchého média do předřazeného odlučovače
04 Vysávání kapalného média
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání kapalného média do předřazeného odlučovače

Technické údaje