K optimálnímu průmyslovému vysavači v deseti krocích

Nabídka průmyslových vysavačů je velká. Jak najít optimální přístroj pro každé použití? Zcela jednoduše: v deseti krocích si nastavíte konfiguraci vysavače.

Nabídka průmyslových vysavačů je velká. Jak najít optimální přístroj pro každé použití? Zcela jednoduše: v deseti krocích si nastavíte konfiguraci vysavače.

1. Jak těžký je vysávaný materiál?

Je jasné, že kovové spony vyžadují jiný sací výkon než plastový granulát nebo vlákna z textilní výroby. Podle této konkrétní hmotnosti si tedy vyberete výkon vysavače.

 

2. Existuje riziko výbuchu?

Úplně na začátku se musíme rovněž zeptat: Zohledňujeme nebezpečí výbuchu? Všechny vysavače Ruwac jsou k dostání v provedeních chránících před výbuchem prachu nebo plynu.

 

3. Nebezpečný materiál, či nikoliv?

Škodí materiál zdraví nebo životnímu prostředí? Odpověď na tuto otázku vám prozradí, kterou ze tří normovaných kategorií filtrů použijete.

U prachů bez rizika je nejlepší volbou L. Prachy škodlivé pro zdraví zadrží filtry kategorie M, pro silně jedovaté nebo karcinogenní látky (např. azbest nebo prachy z farmaceutické výroby) použijete filtry kategorie H.

 

4. Kolik materiálu budete vysávat?

Budete vysávat drobná, nebo spíše velká množství? Tím se řídí velikost a případně druh systému pro likvidace (viz body 6 a 7). 

 

5. Nepřetržitý, nebo přerušovaný provoz?

Pro běžný úklid podniku po směně nebo podle potřeby je zpravidla ideální vysavač na střídavý proud. Bude-li úklid trvat hodinu nebo více, měl by uživatel uvažovat o „nepřetržitém provozu“ s třífázovým pohonem. Jako třetí možnost nabízí Ruwac vysavače s přímo poháněnými dmychadly a bočním kanálem, které jsou rovněž vhodnější pro nepřetržitý provoz.

 

6. S předřazeným odlučovačem, nebo bez něj?

Co se v praxi (nebo při nekvalitním poradenství) často opomíjí, je otázka: Je předřazený odlučovač výhodný? To platí zejména pro velká množství vysávaného materiálu. Protože jsou předřazené odlučovače rovněž mobilní, stejně jako vlastní vysavače, lze je také používat flexibilně – a uživateli z toho plyne výhoda, že nemusí tak často vysypávat sběrnou nádobu.

 

7. Sběrné nádoby: vana, pytel nebo filtrační pytel?

Můžete si vybrat ze širokého sortimentu sběrných nádob, které lze dobře vymezit pomocí několika parametrů – mj. množstvím vysávaného materiálu a ohrožením zdraví. U většiny kompaktních nebo průmyslových vysavačů padá vysávaný materiál do vany pod filtrem. Vana může být vyložena např. fóliovým pytlem, systémem filtračního pytle na prach nebo nádobou pro likvidaci. Pro těžký vysávaný materiál mohou být vhodné nádoby na kolečkách. Kromě toho jsou k dispozici systémy, které zabraňují styku uživatele s vysávaným materiálem.

 

8. Likvidace, nebo recyklace?

Při výběru vysavače hraje stále častěji roli oběhové hospodářství. Bude-li vysávaný materiál (např. plastový granulát nebo práškový lak) vracen zpět do výrobního procesu, ovlivňuje to konfiguraci vysavače, zejména volbu sběrné nádoby.

 

9. Univerzální, nebo speciální použití?

Podle profilu použití vysavače může být lepší nepoužívat modulární základní program, ale zvolit speciální vysavač, který je navržen pro konkrétní provoz. Mezi příklady patří vysávání špon, vysávání větších množství lehkého materiálu a oddělování pevného a tekutého vysávaného materiálu.

 

10. Jaké příslušenství?

Univerzálnost vysavače může dále zvýšit chytře zvolené příslušenství (kartáče, hubice, ruční trubice, nástavce...), které zajistí čistotu ve výrobě nebo v pracovním prostředí. Vysávání usnadňuje v mnoha případech zejména čistění strojních zařízení. Podívat se na program příslušenství (vlevo) se vyplatí!

Odkaz: https://www.ruwac.cz/produkty/prislusenstvi

 

Závěr: Použití rozhoduje, poradenství pomáhá

Tento krátký přehled ukazuje: Při výběru „zcela běžných“ průmyslových vysavačů pro normální úklid v podniku se uživateli nabízí mnoho možností. Doporučení podle Ruwac zní: Raději nenakupujte jen tak „z regálu“ nebo z (on-line) katalogu, ale pečlivě vybírejte a ideálně využijte i nezávazného poradenství prodejců Ruwac. Pak je velmi pravděpodobné, že vysavač bude co možná nejlépe a dlouhodobě plnit své (vždy individuální) úkoly. T krátká doba, kterou věnujete individuální konfiguraci, se vyplatí!