Vysávací zařízení Ruwac vysává kostní moučku v hamburském krematoriu.

Centrální odsávání v moderním krematoriu

Zákazník: Krematorium Hamburk
Vysávaný materiál: prach, popel
Odvětví: další
Vysavač: Centrální odsávací zařízení

Společnost Hamburger Krematorium GmbH provozuje dvě krematoria, jedno z nich na hřbitově Ohlsdorf – největším parkovém hřbitově na světě. Oba mohou denně provést až 90 kremací, z nichž asi 80 % proběhne v den dovezení těl. Hodnoty emisí krematorií jsou mnohem lepší, než vyžadují normy. A interiér budovy, kde se kromě spaloven nachází i místnosti pro rozloučení s mrtvými, je velmi čistý.

Úkol

Na několika úrovních „technické části“ krematoria by měla být vytvořena možnost vysávání vznikajícího prachu z podlahy a také jeho odsávání z jednotlivých zařízení.

Řešení

Centrální vysávací systém nabízí možnost připojení sacích hadic s odpovídajícími nástavci a kartáči na různých místech a ve třech podlažích, přičemž se využívá celkem 150 metrů dlouhých sacích potrubí.

Potřebný sací výkon zajišťuje 15kW pohon, který je určen pro nepřetržitý provoz. Nasátý vzduch čistí kapsový filtr s aktivní plochou 4,5 metru. Vysávaný materiál se shromažďuje v likvidačním sudu, který je vzduchotěsně uzavřený a stojí pod silem. Některá zařízení jsou rovněž připojena přímo na vysávání. Vysávací zařízení se například automaticky zapne, když je aktivní mlýnek na popel. Drtí zbytky ze spalování a plní popel do nádob.

Další odvětví

Průmyslový vysavač Ruwac DS2520 pro oblasti s nebezpečím výbuchu prachu vysává popel v biomasovém vytápění u Bentheimer-Holz v Bad Bentheimu.

Bentheimer Holz

Provozovatel vytápění biomasou vyprazdňuje pomocí mobilního vysavače u smluvních zařízení nádoby na popel. Díky vysokému sacímu výkonu přitom může vysavač často zůstat na nákladním vozidle.

Průmyslový vysavač Ruwac s pohonem na třífázový střídavý proud DS1400 pro oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává jedovaté látky

Hasičský sbor Bremerhaven

„Vysavač pro hasiče“ musí být obzvláště flexibilní, protože hasičský sbor při své činnosti manipuluje se širokou škálou kapalných a prašných médií (včetně hořlavých a výbušných) a vysává je.

Vysávací zařízení Ruwac vysává kostní moučku v hamburském krematoriu.

Krematorium Hamburk

V krematoriu se k čištění podlah používá centrální sací zařízení. Sací potrubí vede přes tři podlaží a dosahuje délky 150 metrů.

Průmyslový vysavač Ruwac DS2 vysává dřevěné třísky u firmy Steinway & Sons v Hamburku.

Steinway

Wo in Handarbeit „die besten Flügel und Klaviere der Welt“ entstehen, sorgen mehr als 90 Ruwac-Sauger für Sauberkeit. Die Bandbreite der eingesetzten Geräte spiegelt das Ruwac-Programm der Staub-Ex-Sauger seit 1979 wider.

Průmyslový vysavač Ruwac DS4150 vysává kamenný prach a křemen na Festivalu Karla Maye v Bad Segebergu.

Stump Spezialtiefbau – festival Karla Maye

Během několika měsíců vysály dva Ruwac DS 4150 jemný prach z vrtání, který vznikl při zabezpečovacích pracích přírodních kulis Festivalu Karla Maye. Vysavače stály na zemi, sací potrubí bylo položeno na skále.

Průmyslový vysavač Ruwac DLS1000 oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává hořlavé kapaliny na Uniklinik Düsseldorf.

Uni-Klinik Düsseldorf

V teplárně univerzitní nemocnice v Düsseldorfu je umístěn vysavač Ruwac, který dokáže vysát hořlavé kapaliny jako topný olej nebo benzín a zlikvidovat je.

Průmyslový vysavač Ruwac DS1220 vysává papírový prach plíseň v Centru pro renovaci knih v Lipsku.

ZfB Leipzig

Jemné odstraňování plísně ze starých cenných knih provádí vysavače Ruwas s HEPA filtrem – a chtání přitom restaurátory.

Ruwac se vyznačuje svými individuálními řešeními na míru.

Nenašli jste nic vhodného? Obraťte se prosím na nás.

„na