Produkty> Přehled modelů > Systém předřazeného odlučovače
Předřazený odlučovač Ruwac s cyklonem Předřazený odlučovač Ruwac s cyklonem

Systém předřazeného odlučovače

  • Ochrana proti výbuchu prachu
  • S různými objemy vzduchu
  • Lez kombinovat s vysavačem na třífázový střídavý a střídavý proud

  • Výběr z různých druhů filtrů
  • 
Lze integrovat různé nádoby na likvidaci odpadu

  • Se stojanem nebo držákem na stěnu

  • Montuje se i na kolečka
  • Možné nepřetržité vypouštění

Cyklon Ruwac podrobně

01 Vysávání suchých médií cyklonem
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání suchého média cyklonem do předřazeného odlučovače
02 Vysávání částic s dlouhým vláknem v předřazeném komorovém filtru
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání částic s dlouhými vlákny do předřazeného odlučovače
03 Vysávání suchých médií
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání suchého média do předřazeného odlučovače
04 Vysávání kapalného média
Grafické znázornění Ruwac USP ukazuje nasávání kapalného média do předřazeného odlučovače

Technické údaje

Skříň
Sklolaminát, ušlechtilá ocel