Odkdy dochází k výbuchům prachu?

Otázka uvedená v nadpisu je samozřejmě zavádějící. K výbuchům prachu dochází, pokud je na místě vznětlivý prach.

Otázka uvedená v nadpisu je samozřejmě zavádějící. K výbuchům prachu dochází, pokud je na místě vznětlivý prach. Ale: Souvislost mezi prášením a výbuchem není známa příliš dlouho. To ukazuje příklad výbuchů prachu z mouky.

Skutečnost, že v mlýnech občas docházelo k výbuchům, byla známa po staletí. Ale jak se mlýnské provozy industrializovaly, škody při každém výbuchu narostly, stejně tak jako počet obětí. V Hamelnu byla například výbuchem prachu zničena část velkého, nedávno dokončeného mlýna. Zavinil úmrtí 11 osob. Tehdy ještě nebyla souvislost mezi (mlýnským) prachem a nebezpečím výbuchu známá. Když byl v Hamelnu v roce 1895 po velkém požáru vystavěn nový velký mlýn, byl již vybaven odprašovacími a hasicími zařízeními (pozn. 1).

O rizicích moučného prachu tedy víme již téměř 150 let. Přesto v mlýnských provozech k výbuchům prachu docházelo a dochází. V roce 1997 způsobil v brémském Rolandmühle malý ohýnek výbuch moučného prachu s následnou řetězovou reakcí. 14 mrtvých, 17 raněných a hmotné škody převyšující 100 milionů marek (pozn. 2).

V současnosti vysavače Ruwac s ochranou proti výbuchu prachu přispívají k bezpečnému zpracování mouky a jiných práškových potravin v mnoha malých (pekárny) i velkých společnostech (mlýny, překládací zařízení, výrobci potravin). A již 150 let nikdo nevěří, že jsou mlynáři temní tovaryši, kteří provádějí alchymistické experimenty.