Jak se vlastně vysávají… plasty zesílené skelným vláknem?

Nejlépe přímo na odsávacím místě! Protože je zpracování plastů z větší části ruční práce, znamená to, že je prachem z tohoto materiálu ohroženo zdraví lidí, kteří se nachází v bezprostřední blízkosti.

Plasty zesílené skelným vláknem již dnes neobsahují žádné karcinogeny. Ovšem při zpracování, zejména broušení, vznikají jemné částečky prachu z vláken, které zčásti pronikají do plic. To znamená: jejich průměr je menší než 3 μm a délka menší než 5 μm. Tento jemný prach zatěžuje dýchací cesty. Pronikají do plicních sklípků (alveol), kde se usazují. Časté vdechování tohoto jemného prachu může vést k chronickým onemocněním (CHOPN, chornická obstrukční plicní nemoc).


Jak lze nejlépe odsávat prach z plastů zesílených skelným vláknem, ukazuje pohled do výroby rotorových listů jednoho z předních evropských výrobců větrných elektráren. Rotorové listy dlouhé až 75 metrů se zde vyrábí z plastových polotovarů zesílených skelným vláknem a požadovaného bezchybného tvaru s hladkým povrchem se dosahuje různými procesy broušení.

K tomu podnik využívá výhradně ruční brusky s integrovaným odsáváním. Prach z broušení se odsává dlouhou hadicí přímo z místa broušení do vysavače Ruwac ve verzi pro prostředí s výbušným prachem (zóna 22). To platí i pro ostatní zpracovatelské procesy, jako je řezání či vrtání. Intenzivní broušení je nutné rovněž při zpracování hran, zde se kromě prachu vysávají i špony a odřezky.
Přímé odsávání odstraňuje nejen zdravotní rizika pracovníků. Zamezuje rovněž tomu, aby se prach z broušení usazoval na povrchu rotorových listů, a tím snižoval jejich kvalitu. A integrace do nářadí přispívá k ergonomické práci.