Jak se vlastně vysává… hořčík?

Otázka je snadná, ovšem odpověď není zdaleka tak triviální. Protože je hořčíkový prach snadno vznětlivý a ohrožuje zdraví. Jak se tedy odsává?

Otázka je snadná, ovšem odpověď není zdaleka tak triviální. Protože je hořčíkový prach snadno vznětlivý a ohrožuje zdraví. Jak se tedy odsává? V zásadě stejně jako každý jiný prach, ovšem vysavačem, který byl zkonstruován pro takový „nebezpečný“ prach. A přesně tak pracuje výrobce aditiv pro výrobu oceli. Podnik míchá prášek, který se přidává při legování. Podle toho, jakou je třeba vyrobit směs, vybere plnicí zařízení jemný prášek z různých velkých pytlů. Prášek se dobře promíchá a naplní zpět do velkých pytlů. Přitom nutné vzniká prach, který musí být odsátý a sebrán a zlikvidován podle předpisů. Protože je hořčík, jak jsme již uvedli, nebezpečný, skládá se vysavač (na míru od Ruwac) ze tří jednotlivých zařízení. První stupeň trojitého vysavače zasahuje již přímo do procesu míchání, kde se ještě prosívá maximálně šest složek směsi. Přitom se 250 mm silnou trubkou odsává odváděný prach do dva metry vysokého cyklonu. To je část 1 této trojice, která sebere velkou část zbytkového prachu a nechá vířivým pohybem spadnout dolů do pojízdné vany. Zbývající částice se dostanou do stupně 2: odlučovače vlhkosti 250 AM s objemem přibližně dva metry krychlové a dvěma předřazenými­ filtry pro zbytkový prach. Tomu neunikne (téměř) žádná částečka hořčíku. Trojici doplňuje odsávací ventilátor. Pohon odsávacího zařízení je zkonstruován­ tak, že odsávání velmi jemného prachu v žádném případě nezpůsobí návrat zbytkového prachu do potrubí. Tím je zajištěna nezbytná provozní a pracovní bezpečnost, a navíc je toto řešení hospodárné. Protože bylo toto zařízení sice vyprojektováno individuálně, ovšem dvě jeho součásti pochází ze standardního katalogu Ruwac.